Strafferett

Havner en i en situasjon der en er pågrepet eller siktet av politiet, kan det være viktig å vite at man i en straffesak har rett til å la seg bistå av advokat etter eget valg på et hvert trinn i saken.
Følgelig kan advokaten bli med i politiavhør og ellers bistå siktede under etterforskningen. Rettigheter som siktet får man hvis politiet erklærer siktelse eller iverksetter tvangsmidler som for eksempel pågripelse, ransaking og beslag.

Advokatbistand i slik innledningsvis fase av saken betales normalt av den enkelte. Advokaten kan imidlertid begjære seg oppnevnt som forsvarer på det offentliges bekostning allerede innledningsvis, dersom særlige grunner taler for det.

Med noen unntak betaler staten for forsvareren i forbindelse med rettssaken. Blir du fremstilt for varetektsfengsling har du også krav på offentlig betalt forsvarer. Under varetekt har man dessuten rett til ukontrollert muntlig og skriftlig kontakt med forsvareren. Dette gjelder også under brev og besøksforbud.

Det er viktig at forsvareren kommer inn i saken så tidlig som mulig. Ta derfor gjerne kontakt allerede straks du er klar over at noe straffbart kan ha skjedd.