Forretningsjuss

Hva omfatter forretningsjuss?
Forretningsjuss er intet eget rettsområde. Forretningsjuss er et samlebegrep for forskjellige rettslige problemstillinger innen de sivilrettslige fagområder som f.eks. avtalerett, kjøpsrett, entrepriserett, selskapsrett og skatterett. Vi bistår både store og små foretak med råd og veiledning, styrearbeid m.v.

Vårt kontor representerer mange års akkumulert erfaring i å se de forretningsjuridiske sider ved tvister – og ikke minst ved forhandling av avtaler og tvisteløsninger innen de nevnte rettsområder.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.