Familierett

Ekteskaps- og samboerjuss regulerer forhold i ekteskap og samboerskap. Før ekteskap inngås, eventuelt under ekteskapet, kan det være lurt å tenke gjennom om man f. eks. ønsker å ha særeie. Ved kjøp av felles bolig bør en tenke på hvordan en beskytter verdier som legges ned i denne – økonomiske, arbeidsinnsats og annet.

Når noe går galt og partene vil gå fra hverandre er det viktig å søke råd om hva loven sier om hvem som skal ha hva når aktiva og passiva skal deles. Skjevdeling eller likedeling? Hvem skal overta boligen? Og hva med hytta, båten, aksjer og livsforsikringer? Må jeg dele på arv og gaver jeg har mottatt? Hvordan kan jeg beskytte meg mot ektefellens kreditorer? Og ikke minst hva skal skje med barna, samvær mm.

Vi kan hjelpe til å finne løsninger som passer for dere og reduserer mulighetene for konflikt.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.