Barnevern/Barnerett

Hvis du er part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom (15 år), har du rett til bistand fra advokat. Vi vil være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp for deg.

Frivillige hjelpetiltak skal alltid vurderes før det eventuelt iverksettes tvangstiltak slik som omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon, herunder regulering av samvær mellom biologiske foreldre og barn.
I saker som omhandler bruk av tvang vil alltid det offentlige betale for advokatbistand uavhengig av din inntekt. Det er ikke alltid like lett å vite hva man har krav på eller rett til i slike saker og hvilke løsninger som er de beste. Vi kan bistå deg og gi deg råd underveis. Vi har lang erfaring med å bistå foreldre og ungdom i barnevernssaker og prosederer både for fylkesnemnder og domstoler.

Når gifte og samboere med barn går fra hverandre kan det oppstå problemer. Hva kan vi hjelpe til med? Lov om barn og foreldre (barnelova) regulerer foreldres rettigheter og plikter i forhold til sine barn. Barnerett gjelder for eksempel ved skilsmisse og andre samlivsbrudd. Da oppstår det ofte uenighet om hvem barna skal bo fast hos og fordelingen av samvær mellom mor og far.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.