Arv/Skifte

Arvinger kan være slektninger og ektefelle som har arverett etter avdøde, eller personer som avdøde selv har pekt ut i sitt testament. Samboere med felles barn har en avgrenset rett til uskifte og en avgrenset rett til arv. I arvespørsmål skiller man mellom slektninger og ektefelle.

Fra 1. juli 2009 får samboere med felles barn en avgrenset rett til uskifte og en avgrenset rett til arv. Å sitte i uskifte vil si at den gjenlevende får en bruksrett til eiendeler som blant annet felles bolig og innbo.
Vi bistår med informasjon eller representasjon i forbindelse med arveoppgjør eller skifte av felleseie eller formuesfellesskap mellom samboere.

Vi hjelper også til med å sette opp testamente. For et enkelt testamente tar vi for tiden fra kr. 4.000. + mva. I de tilfellene det er et mer omfattende testamente eller det vil medføre mer arbeide enn normalt vil vi måtte avtale prisen i det enkelte tilfelle.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.