Fri rettshjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten.
I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

For fri rettshjelp gjelder inntektsgrenser. For å få fri rettshjelp kan klienten ikke ha bruttoinntekt over kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100.000. De økonomiske vilkårene for innvilgelse av fri rettshjelp følger av forskrift til lov om fri rettshjelp som ligger på lovdata. På lovdata.no kan man også gratis søke i alle Norges lover og forskrifter.

Vi vil være behjelpelige med å finne ut om man kan få dekket utgiftene til rettshjelp i de tilfeller man er usikker på det.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.