Om oss

Thorgeier Kjær har vært advokat siden 1990. Advokat Kjær arbeider vesentlig med trygderett, erstatningsrett med hovedvekt på personskade, samt arv og familierett. Blant annet tar han klagesaker knyttet til NAV og barnevern. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker. Ta kontakt for en uforpliktende samtale på tlf: 952 48 547 eller e-post: post@advokatdrammen.no

Jon Gisle har vært advokat siden 2008. Advokat Gisle arbeider vesentlig med trygderettslige og arbeidsrettslige saker. Blant annet tar han saker om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger, og om ansettelse, oppsigelse, avskjed og arbeidstid, samt tariffsaker.

Tidligere jobbet Gisle i Arbeidsretten som dommer og rettens nestleder. Han er også hovedforfatter på Kunnskapsforlagets Jusleksikon, som kom i 5. utgave 2017. Ta kontakt på mobil 481 22 740 eller e-post: jon@arbeidsrettsadvokatene.no.

Advokatkontorets fagfelt strekker seg innen de fleste juridiske områder, samt eiendomsmegling. Advokatkontoret bistår så vel privatpersoner som større og mindre foretak. Vi satser på rask service, og en personlig og tett oppfølgning av våre klienter.

Advokatene i Børsgården er Drammens eldste advokatkontor og har vært i kontinuerlig drift siden 1923. Kontoret holder til meget sentralt i Børsgården i Drammen sentrum, med inngang fra gågata ved Bragernes torg.

Vi tilbyr fri rettshjelp.